Adviesraad

mediarte.be zal zich in het kader van deze Mediacademie laten bijstaan door een Adviesraad. Op deze manier zal een breed draagvlak voor de Mediacademie gecreëerd worden.

Deze Adviesraad zal samengesteld worden uit 16 personen die allen een aantoonbare expertise hebben in talentmanagement en deze expertise ten dienst kunnen stellen van de audiovisuele sector:

  • 6 personen worden aangeduid door het Beheerscomité van mediarte.be;
  • 2 personen worden aangeduid door het BasisOverlegComité van de VRT;
  • 1 persoon wordt aangeduid door NORTV;
  • 1 persoon wordt aangeduid door de VVJ;
  • 2 personen worden aangeduid door de VDAB en VOV;
  • 4 vertegenwoordigers van het Hoger Onderwijs;

mediarte.be voorziet dat het Kabinet en de Administratie van de Minister van Media samen met de Mediacademie van de Geschreven Pers en het VAF een waarnemende rol hebben in deze Adviesraad.

Deze adviesraad heeft als taak:

  • het Beheerscomité van mediarte.be te adviseren over de werking van de Mediacademie;
  • het ondersteunen van de ontwikkeling van een sectorale visie m.b.t. de talentmanagement in de audiovisuele sector waarin er oog is voor de korte en lange termijn;
  • het ondersteunen van de ontwikkeling van een sectoraal beleid waarin duidelijke en door de gehele sector gedragen prioriteiten naar voren worden geschoven.

Inhoudelijk zal deze Adviesraad zich baseren op het resultaat van de behoeften- en prioriteitenanalyse dat uitgevoerd wordt door SMIT en de input die gegeven wordt door mediarte.be vanuit de operationele werking van de Mediacademie.

behoeften- en prioriteitenanalyse