Indienstneming

PSC 303.01

Er bestaan verschillende contracten die kunnen aangewend worden naargelang verschillende functies.

De arbeidsovereenkomst wordt voor het begin van de tewerkstelling en uiterlijk de eerste werkdag aan de werknemer bezorgd.

Bij de indienstneming voor een film moet de begindatum van de arbeidsovereenkomst verplicht worden vermeld in deze overeenkomst. In het geval dat de begindatum van de arbeidsovereenkomst valt tussen twee uiterste data, mag de periode tussen deze data niet langer zijn dan:

  • Een maand voor de realisator en de productieleider
  • Twee weken voor de andere werknemers

De arbeidsovereenkomst wordt van kracht:

  • De dag waarop de belanghebbende begint te werken (voorbereiding of opname)
  • Of wanneer voor het werk een reis moet worden gemaakt: de dag waarop de werknemer vertrekt vanuit zijn woonplaats, indien hij voor 16.00u vertrekt
  • Of de volgende dag: indien hij na 16.00u vertrekt
  • Of ten laatste op de uiterste datum vermeld in de arbeidsovereenkomst

 

In een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur moet de einddatum van de overeenkomst worden vermeld.

Wanneer evenwel om technische of artistieke redenen een film in verschillende opnameperioden wordt gerealiseerd, moet elke periode in de arbeidsovereenkomst worden vermeld, voor zover de diensten van de werknemer in kwestie vereist zijn gedurende die periode.

De werknemers worden maandelijks en uiterlijk de vijfde werkdag van de volgende maand betaald. Behalve in geval van overmacht, kan de werknemer de niet-betaling van een van de voorziene vervaldata beschouwen als een verbreking van de overeenkomst ten laste van de producent, en dit 15 dagen nadat de werknemer of de vakbondsafgevaardigde de producent heeft aangemaand om het verschuldigde loon te betalen, behalve indien de werknemer ondertussen is uitbetaald.

Lees hier de volledige CAO