Meer weten over

3, 2, 1, actie!


mediasensor - Actieplan voor de audiovisuele sector

Voorjaar 2017

Naar aanleiding van de sectorresultaten van mediasensor lanceerde mediarte.be in het najaar van 2016 een eerste Actieplan Psychosociale Risico’s, rekening houdend met de voornaamste prioriteiten die uit de resultaten zijn gebleken. Volgens de nieuwe regelgeving is het maken van een risicoanalyse alleen niet genoeg en dient er vervolgens ook actie te worden ondernomen.

Na evaluatie van het actieplan van afgelopen najaar, waarbij werd ingezet op sensibilisering en preventie, het verlenen van advies en ondersteuning en voor een groot deel onze opleidingen, zal mediarte.be trachten om in het voorjaar van 2017 de sector nog beter te ondersteunen met de nodige info rond psychsociale risico’s, onze tools ter preventie van burn-out, adviesverlening en opleidingen. Bij deze stellen we dan ook graag ons nieuw Actieplan voor.

Tot de prioriteiten behoren de arbeidsorganisatie, het werktempo (en daaraan gekoppeld stresspreventie) en vaardigheidsbenutting. De prioriteit verloning werd niet opgenomen in ons Actieplan omdat mediarte.be hier geen invloed op heeft. Wel zal de spilindex die gehanteerd wordt voor de toepassing van de indexatie in PC 227 in de maand oktober overschreden worden. Dit betekent dat alle lonen in PC 227 in 2018 met 2% zullen verhoogd worden. Aandachtspunten zijn loopbaanmogelijkheden, rolconflicten en in mindere mate autonomie en inspraak.

 

Groot engagement, hoge herstelnood
Uit de resultaten van mediasensor is namelijk gebleken dat er in de audiovisuele sector sprake is van een groot engagement. Echter maakt een hoge werkdruk dat ook de herstelnood -of: mentale vermoeidheid door het werk- aanzienlijk is. En een hoge herstelnood, in combinatie met een groot engagement, maakt dat één op de vier medewerkers de kans loopt om binnen zes maand uit te vallen wegens ziekte. Het doel van het Actieplan is dan ook om het engagement in de sector op niveau te houden, maar tevens preventief op te treden tegen stress en mentale vermoeidheid.


Label

Alle opleidingen die deel uitmaken van het aanbod van Mediacademie, maar die eveneens één van de prioriteiten van het Actieplan ondersteunen, zullen worden voorzien van een mediasensor-label. Op die manier kun je ze makkelijk herkennen wanneer je door ons aanbod struint.

                               Mediasensor-labelFB.jpg


Persoonlijke begeleiding
Naast de acties die mediarte.be reeds onderneemt, onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om onze dienstverlening verder uitbreiden in de vorm van persoonlijke begeleiding voor medewerkers. Deze begeleiding zou zowel stress- en/of time management omvatten als loopbaanbegeleiding. Ben jij of jouw bedrijf hierin geïnteresseerd? Contacteer ons

 

3, 2, 1, actie!
Afzonderlijke acties zullen van start gaan vanaf februari 2017 en verder worden ontwikkeld gedurende het voorjaar van 2017. Hieronder vind je alvast een overzicht op basis van de verschillende prioriteiten. Inschrijven voor opleidingen kan via de verschillende links.

Heb je nog vragen, wens je graag meer info of heb je suggesties? Contacteer ons dan zeker.

Algemeen

Werktempo & stresspreventie

Arbeidsorganisatie

Vaardigheidsbenutting

Loopbaanmogelijkheden

Rolconflicten

Autonomie

InspraakPrioriteit

Actie

Wanneer?

Algemeen (Terug naar boven)

Artikel: Hoe maak ik zelf een actieplan in 3 eenvoudige stappen?
Lees hier

Doorlopend beschikbaar

  Advies opmaak actieplan PSR’s
Afspraak maken of meer info

Doorlopend beschikbaar

  Lerend Netwerk rond nieuwe wetgeving Werkbaar en Wendbaar Werk
Inschrijven nog niet mogelijk:Hou me op de hoogte

Voorjaar 2017

  Artikel: Tips & tricks ergonomie: bureauwerk
Lees hier

Doorlopend beschikbaar

  Artikel: Tips & tricks ergonomie: til- en heftechniek
Lees hier

Doorlopend beschikbaar

Werktempo & stresspreventie (Terug naar boven)

Brochure EHBO - Eerste Hulp bij Burn-Out
Bestellen

Doorlopend beschikbaar

  Presentatie EHBO 2.0 - Eerste Hulp bij Burn-Out voor directies, HR, leidinggevenden en/of medewerkers
Afspraak maken of meer info

Doorlopend beschikbaar

  Dossier Burn-out
Klik hier

Doorlopend beschikbaar

  Opleiding: Assertiviteit
Meer info of inschrijven

28/03/2017

  Opleiding: Conflicthantering
Meer info of inschrijven

11/05/2017

  Webinar: Assertief communiceren
Meer info of inschrijven

07/03/2017

  Webinar: Rol leidinggevende in actief aanwezigheidsbeleid
Meer info of inschrijven

14/03/2017

  Webinar: Efficiënt tijdsbeheer
Meer info of inschrijven

21/03/2017

  Webinar: (Preventief) omgaan met burn-out bij medewerkers
Meer info of inschrijven

23/03/2017

  Webinar: Beter functioneren door persoonlijke effectiviteit
Meer info of inschrijven

18/04/2017

  Webinar: Vergader efficiënt
Meer info of inschrijven

27/04/2017

  Webinar: Functionerings- en/of evaluatiegesprekken
Meer info of inschrijven

04/05/2017

  Webinar: Resultaats- en oplossingsgericht denken
Meer info of inschrijven

09/05/2017

  Webinar: Leiden (of lijden?) in tijden van verandering
Meer info of inschrijven

11/05/2017

  Webinar: Veerkracht/stressmanagement
Meer info of inschrijven

18/05/2017

  Webinar: Omgaan met conflicten op het werk
Meer info of inschrijven

23/05/2017

  Webinar: Hoe goed feedback geven?
Meer info of inschrijven

08/06/2017

  Webinar: Extra inzichten om goed in team te kunnen werken
Meer info of inschrijven

13/06/2017

  Webinar: Effectieve communicatie- en managementstijl
Meer info of inschrijven

22/06/2017

Arbeidsorganisatie (Terug naar boven)

Opleiding: Producers series - contracten
Meer info of inschrijven

02/02/2017

  Opleiding: Leidinggeven in de media
Meer info of inschrijven

15/03/2017

  Opleiding: Producers series - technische workflow
Meer info of inschrijven

21/03/2017

  Opleiding: Producers series - technische workflow
Meer info of inschrijven

04/05/2017

  Opleiding: Producers series - buitenlandse producties
Meer info of inschrijven

08/05/2017

  Opleiding: Het motiveren van medewerkers
Meer info of inschrijven

15/06/2017

  Opleiding: Integratie nieuwe medewerkers
Meer info of inschrijven

16/05/2017

  Webinar: Rol leidinggevende in actief aanwezigheidsbeleid
Meer info of inschrijven

14/03/2017

  Webinar: Efficiënt tijdsbeheer
Meer info of inschrijven

21/03/2017

  Webinar: Samenwerking tussen generaties bevorderen
Meer info of inschrijven

28/03/2017

  Webinar: Hoe werken aan een succesvol team
Meer info of inschrijven

03/04/2017

  Webinar: Resultaatgericht coachen: Hoe doe je dat?
Meer info of inschrijven

06/04/2017

  Webinar: Beter functioneren door persoonlijke effectiviteit
Meer info of inschrijven

18/04/2017

  Webinar: Vergader efficiënt
Meer info of inschrijven

27/04/2017

  Webinar: Functionerings- en/of evaluatiegesprekken
Meer info of inschrijven

04/05/2017

  Webinar: Resultaats- en oplossingsgericht denken
Meer info of inschrijven

09/05/2017

  Webinar: Leiden (of lijden?) in tijden van verandering
Meer info of inschrijven

11/05/2017

  Webinar: Opstellen van een opleidingsplan
Meer info of inschrijven

01/06/2017

  Webinar: Hoe goed feedback geven?
Meer info of inschrijven

08/06/2017

  Webinar: Extra inzichten om goed in team te kunnen werken
Meer info of inschrijven

13/06/2017

  Webinar: Effectieve communicatie- en managementstijl
Meer info of inschrijven

22/06/2017

Vaardigheidsbenutting (Terug naar boven)

Opleiding: Competenties
Meer info of inschrijven

16/02/2017

  Opleiding: MBTI
Meer info of inschrijven

08/03/2017

  Opleiding: Leidinggeven in de media
Meer info of inschrijven

15/03/2017

  Opleiding: Het motiveren van medewerkers
Meer info of inschrijven

15/06/2017

  Opleiding: Integratie nieuwe medewerkers
Meer info of inschrijven

16/05/2017

  Webinar: Rol leidinggevende in actief aanwezigheidsbeleid
Meer info of inschrijven

14/03/2017

  Webinar: Samenwerking tussen generaties bevorderen
Meer info of inschrijven

28/03/2017

  Webinar: Hoe werken aan een succesvol team
Meer info of inschrijven

03/04/2017

  Webinar: Resultaatgericht coachen: Hoe doe je dat?
Meer info of inschrijven

06/04/2017

  Webinar: Beter functioneren door persoonlijke effectiviteit
Meer info of inschrijven

18/04/2017

  Webinar: Op weg naar een lerende organisatie
Meer info of inschrijven

02/05/2017

  Webinar: Functionerings- en/of evaluatiegesprekken
Meer info of inschrijven

04/05/2017

  Webinar: Leiden (of lijden?) in tijden van verandering
Meer info of inschrijven

11/05/2017

  Webinar: Opstellen van een opleidingsplan
Meer info of inschrijven

01/06/2017

  Webinar: Hoe goed feedback geven?
Meer info of inschrijven

08/06/2017

  Webinar: Effectieve communicatie- en managementstijl
Meer info of inschrijven

22/06/2017

Loopbaanmogelijkheden (Terug naar boven)

Dossier Duurzaamheid - Duurzame loopbanen
Klik hier

Doorlopend beschikbaar

  Opleiding: Competenties
Meer info of inschrijven

16/02/2017

  Opleiding: MBTI
Meer info of inschrijven

08/03/2017

  Opleiding: Leidinggeven in de media
Meer info of inschrijven

15/03/2017

  Opleiding: Het motiveren van medewerkers
Meer info of inschrijven

15/06/2017

  Opleiding: Integratie nieuwe medewerkers
Meer info of inschrijven

16/05/2017

  Webinar: Rol leidinggevende in actief aanwezigheidsbeleid
Meer info of inschrijven

14/03/2017

  Webinar: Samenwerking tussen generaties bevorderen
Meer info of inschrijven

28/03/2017

  Webinar: Resultaatgericht coachen: Hoe doe je dat?
Meer info of inschrijven

06/04/2017

  Webinar: Beter functioneren door persoonlijke effectiviteit
Meer info of inschrijven

18/04/2017

  Webinar: Op weg naar een lerende organisatie
Meer info of inschrijven

02/05/2017

  Webinar: Functionerings- en/of evaluatiegesprekken
Meer info of inschrijven

04/05/2017

  Webinar: Opstellen van een opleidingsplan
Meer info of inschrijven

01/06/2017

Rolconflicten (Terug naar boven)

Opleiding: Leidinggeven in de media
Meer info of inschrijven

15/03/2017

  Opleiding: Assertiviteit
Meer info of inschrijven

28/03/2017

  Opleiding: Conflicthantering
Meer info of inschrijven

11/05/2017

  Webinar: Assertief communiceren
Meer info of inschrijven

07/03/2017

  Webinar: Rol leidinggevende in actief aanwezigheidsbeleid
Meer info of inschrijven

14/03/2017

  Webinar: (Preventief) omgaan met burn-out bij medewerkers
Meer info of inschrijven

23/03/2017

  Webinar: Hoe werken aan een succesvol team
Meer info of inschrijven

03/04/2017

  Webinar: Resultaatgericht coachen: Hoe doe je dat?
Meer info of inschrijven

06/04/2017

  Webinar: Functionerings- en/of evaluatiegesprekken
Meer info of inschrijven

04/05/2017

  Webinar: Leiden (of lijden?) in tijden van verandering
Meer info of inschrijven

11/05/2017

  Webinar: Omgaan met conflicten op het werk
Meer info of inschrijven

23/05/2017

  Webinar: Hoe goed feedback geven?
Meer info of inschrijven

08/06/2017

  Webinar: Extra inzichten om goed in team te kunnen werken
Meer info of inschrijven

13/06/2017

  Webinar: Effectieve communicatie- en managementstijl
Meer info of inschrijven

22/06/2017

Autonomie (Terug naar boven)

Eerder verschenen artikels over autonomie op de audiovisuele werkvloer op mediarte.be
Klik hier

Doorlopend beschikbaar

  Brochure EHBO - Eerste Hulp bij Burn-Out
Bestellen

Doorlopend beschikbaar

  Presentatie EHBO 2.0 - Eerste Hulp bij Burn-Out voor directies, HR, leidinggevenden en/of medewerkers
Afspraak maken

Doorlopend beschikbaar

  Dossier Burn-out
Klik hier

Doorlopend beschikbaar

  Opleiding: Producers series - contracten
Meer info of inschrijven

02/02/2017

  Opleiding: Competenties
Meer info of inschrijven

16/02/2017

  Opleiding: Leidinggeven in de media
Meer info of inschrijven

15/03/2017

  Opleiding: Producers series - technische workflow
Meer info of inschrijven

21/03/2017

  Opleiding: Producers series - technische workflow
Meer info of inschrijven

04/05/2017

  Opleiding: Het motiveren van medewerkers
Meer info of inschrijven

15/06/2017

  Opleiding: Integratie nieuwe medewerkers
Meer info of inschrijven

16/05/2017

  Webinar: Efficiënt tijdsbeheer
Meer info of inschrijven

21/03/2017

  Webinar: Resultaatgericht coachen: Hoe doe je dat?
Meer info of inschrijven

06/04/2017

  Webinar: Beter functioneren door persoonlijke effectiviteit
Meer info of inschrijven

18/04/2017

  Resultaat- en oplossingsgericht denken
Meer info of inschrijven

09/05/2017

  Webinar: Leiden (of lijden?) in tijden van verandering
Meer info of inschrijven

11/05/2017

  Webinar: Extra inzichten om goed in team te kunnen werken
Meer info of inschrijven

13/06/2017

  Webinar: Effectieve communicatie- en managementstijl
Meer info of inschrijven

22/06/2017

Inspraak (Terug naar boven)

Opleiding: Leidinggeven in de media
Meer info of inschrijven

15/03/2017

  Opleiding: Assertiviteit
Meer info of inschrijven

28/03/2017

  Opleiding: Conflicthantering
Meer info of inschrijven

11/05/2017

  Webinar: Assertief communiceren
Meer info of inschrijven

07/03/2017

  Webinar: Vergader efficiënt
Meer info of inschrijven

27/04/2017

  Webinar: Functionerings- en/of evaluatiegesprekken
Meer info of inschrijven

04/05/2017

  Webinar: Leiden (of lijden?) in tijden van verandering
Meer info of inschrijven

11/05/2017

  Webinar: Omgaan met conflicten op het werk
Meer info of inschrijven

23/05/2017

  Webinar: Anderen meekrijgen in ideeën (overtuigingskracht)
Meer info of inschrijven

30/05/2017

  Webinar: Extra inzichten om goed in team te kunnen werken
Meer info of inschrijven

13/06/2017

Terug naar boven

  • Klik hier om meer te lezen over de resultaten van mediasensor
  • Wens je advies bij het opmaken van een actieplan voor je bedrijf? Contacteer ons